Beweeg jij mee?

Beweeg Peel en Maas

Een samenleving die volop in beweging is moet je onderhouden,faciliteren en stimuleren. En dat doen we in Peel en Maas samen.Vanuit het oogpunt dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen is er in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het sportakkoord is gericht op versterking van de sport en het stimuleren van samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders. Onderdeel van het Nationaal Sportakkoord is de regeling Lokaal Sportakkoord. In de gemeente kan een sportakkoord gesloten worden en dan komen er middelen vrij om het akkoord uit te voeren.

Ook in Peel en Maas hebben we een lokaal Beweegakkoord opgesteld, samen. Samen bewegen we Peel en Maas.

Download het Beweegakkoord hier.

Beweegakkoord

In de maanden mei en juni 2020 is er gebouwd aan een het Beweegakkoord Peel en Maas. In drie online bijeenkomsten is er met sport- en beweegaanbieders gesproken over mogelijkheden, kansen, ambities en acties.

Het lokale Beweegakkoord is een set van afspraken gericht op drie focuspunten:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Uit deze online bijeenkomsten zijn zeven bouwstenen ontstaan waar we in Peel en Maas aan gaan werken. Op 17 juni 2020 is het Beweegakkoord ondertekend door alle betrokken partijen en is het startsein gegeven om dit akkoord uit te voeren.
  Een verslag van de ondertekening is te zien op Omroep P&M.

  Bouwstenen

  Het Beweegakkoord Peel en Maas is vormgegeven in een aantal bouwstenen. Deze staan hieronder uitgewerkt.

  Het nieuwe verenigen
  Om het voortbestaan van de verenigingen binnen Peel en Maas te borgen wordt er een verkenning gestart op welke manier de krachten gebundeld kunnen worden.

  Ouderen bewegen op recept
  De combinatie wordt gevonden in de samenwerking tussen medische partijen en de verenigingen. De kracht van het bewegen op recept zit in een breed en gevarieerd aanbod dat voor de doelgroep ouderen van belang is of op dat moment nodig is.

  Peelgeluk in beweging
  Er komt een jaarlijkse beweegmarkt waar mensen terecht kunnen die willen gaan bewegen.

  Leefstijlbegeleiding voor iedereen toegankelijk
  Mensen met een verstandelijke beperking moeten ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een sport.

  Piuspark: unieke samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs
  Op het sportcomplex Piuspark zijn tal van verenigingen actief en de intentie is om met dit beweegakkoord een verkenning aan te gaan elkaar meer op te zoeken.

  Matchmaker verbindt zorg en sport
  Het verbinden van zorg en sport kan beter en laagdrempeliger door het instellen van een matchmaker.

  Sportiefste kinderen van Nederland
  Meer kinderen kennis laten maken met sport en bewegen is het uitgangspunt van deze ambitie. Dit is belangrijk voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en om kinderen te laten ervaren hoe leuk en goed sporten is.

  De sportlijn van het Sportakkoord

  De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand buiten Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen.

  De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.

  Contactformulier

  Wil je meer weten of bijdragen aan Beweeg Peel en Maas? Neem dan contact op via onderstaand formulier of met het cluster Sport en Bewegen van de gemeente Peen en Maas via +31 77 306 66 66